دبستان دوره دوم روشنگر | منطقه دو تهران

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

امکانات رفاهی

277 دفعه
سالن غذاخوری و آشپزخانهآشپزخانه ی مجتمع فرهنگی روشنگر آشپزخانه ی مجتمع در فضايی مشترک بين مقاطع مختلف و با مساحتی…

دوره های ضمن خدمت همکاران

آموزش اطفاء حریق به همکاران دبستان دوره 1و2روز چها رشنبه 97/11/10 نیروهای آتش نشانی جهت آموزش اطفا ء حریق به…